Home

Ziekte van Von Willebrand stuitligging

De ziekte van Von Willebrand - Nederlandse Vereniging van

Von Willebrand ziekte en het UMC Utrecht Meer informatie over de ziekte van Von Willebrand. De ziekte werd in 1926 voor het eerst beschreven door dr. Erik von Willebrand. Hij had bij de bewoners van de Aland eilanden (bij Finland) een erfelijke bloedziekte waargenomen die sterk leek op hemofilie Ziekte van von Willebrand: Bloedstollingsaandoening De ziekte van von Willebrand is een meestal erfelijke aandoening waarbij de bloedstolling is aangetast door een defect of afwezig stollingseiwit. De bloedziekte veroorzaakt gemakkelijk of langdurige bloedingen en blauwe plekken. Een bloedonderzoek identificeert deze bloedaandoening De Von Willebrand-ziekte is een stollingsstoornis, waarbij de eerste fase van de stolling niet goed verloopt omdat er onvoldoende Von Willebrand-factor is of omdat de factor niet goed werkt. Hoe vaak komt het voor? De ziekte van Von Willebrand is de meest voorkomende erfelijke stollingsziekte

Iemand met de ziekte van Von Willebrand kan makkelijker blauwe plekken krijgen. Ook gaat het tandvlees sneller bloeden. En krijgen ze vaker een bloedneus. Als iemand met de ziekte van Von Willebrand geopereerd is, hebben ze soms nabloedingen. Vrouwen met de ziekte van Von Willebrand kunnen meer bloed verliezen als ze ongesteld zijn De von willebrandfactor is een stollingseiwit dat betrokken is bij bloedstolling. Het eiwit is genoemd naar de Finse arts Erik Adolf von Willebrand. Als een bloedvat beschadigd raakt, komt er een proces op gang dat bloedstolling wordt genoemd. Hierbij zijn bloedplaatjes betrokken, maar ook ongeveer 20 stollingseiwitten, waaronder het belangrijke eiwit von willebrandfactor Bij de meeste patiënten met de ziekte van von Willebrand is er een geringe verlaging van vWF (rond de 0.30-0.50 U/ml) met daarbij een milde bloedingsneiging (type 1). Tijdens een zwangerschap stijgt het vWF en FVIII gehalte in het bloed sterk, wat ertoe leidt dat de patiënten in het derde trimester vaak normale waarden van vWF en FVIII hebben

Wat is de ziekte Von Willebrand? - Radboudum

 1. Von Willebrand is een erfelijke bloedingsziekte die dikwijls voorkomt en meestal slechts lichte tot matige bloedingsneiging veroorzaakt. Bij een aantal patiënten (1 op 10.000) kunnen deze bloedingen echter ernstiger zijn en veelvuldiger voorkomen
 2. De ziekte van Von Willebrand is de meest voorkomende stollingsstoornis. Ongeveer één op de honderd mensen in Nederland heeft waarschijnlijk de ziekte. Maar slechts een deel van deze patiënten (naar schatting één op de duizend) heeft last van bloedingen en komt bij een arts waarna de diagnose gesteld kan worden
 3. de ziekte van Von Willebrand met waarden <30%. (De kans is immers ook 50% dat de foetus geen VWD heeft, waardoor er bij een niet aangedane foetus geen extra maatregelen (zoals contra-indicatie voor de vacuum extractie, schedelelectrode en/of geen MBO) nodig zijn
De ziekte van von Willebrand in Nederland | Nederlands

Von Willebrand, ziekte van Stichting Zeldzame Bloedziekte

Veelgestelde vraag Welke ernstige klachten kunnen bij de ziekte van Von Willebrand voorkomen? Ernstige bloedingen na chirurgische ingrepen en gewrichts- en spierbloedingen krijg je meestal als je te weinig VWF én te weinig Factor VIII (8) hebt (bijvoorbeeld bij Von Willebrandziekte type 3 en type 2 of een ernstig type 1) Wat is de ziekte van Von Willebrand? Bij patiënten met de ziekte van Von Willenbrand is er een tekort van het stollingseiwit Von Willebrandfactor (VWF) of functioneert dit eiwit niet goed. Dat zorgt ervoor dat de stolling onvoldoende werkt, waardoor patiënten gemakkelijker gaan bloeden en/of blauwe plekken ontwikkelen Overerving van von Willebrand ziekte. De kenmerken van ieder mens zijn opgeslagen op de chromosomen. Iedere cel in het lichaam bevat 46 chromosomen (23 paren), de voortplantingscellen (de eicellen en zaadcellen) vormen een uitzondering die bevatten ieder 23 chromosomen Ziekte von Willebrand: bloedstollingsfactor eiwitstoornis Krijg je een wondje, dan ga je er vanuit dat het lichaam snel herstelt. Bloed stolt daar waar schade is ontstaan, zodat herstel via epitheelvorming optreedt. Bij de ziekte van Willebrand heeft de persoon een tekort aan een specifiek eiwit, waardoor het bloed minder goed of niet kan stollen Ziekte van Von Willebrand Behandeling. De behandeling bestaat grotendeels uit het aanvullen van de ontbrekende stollingsfactoren. Hoe vaak u gecontroleerd moet worden, hangt af van de ernst van de ziekte en uw klachten. Daarnaast behandelen we u ook bij bloedingen, onderzoeken en operaties

Verworven ziekte van Von Willebrand. De Von Willebrandfactor heeft 2 functies: adhesie en aggregatie van trombocyten; drager eiwit voor F VIII. De verworven variant van de ziekte van Von Willebrand komt zelden voor. De klinische symptomen zijn gelijk aan de aangeboren vorm. Karakteristiek is het optreden van de eerste bloedingen op latere leeftijd Von Willebrand-factor (vWF) is betrokken bij de adhesie van bloedplaatjes aan het vaatendotheel, speelt een rol bij de trombocytenaggregatie, stabiliseert factor VIII in de circulatie en is essentieel voor substitutie bij de ziekte van von Willebrand. De concentratie van factor VIII keert geleidelijk terug naar de normale waarde, tussen 6-12. Het is een ziekte die zich kenmerkt door een erfelijke afwijking in de bloedstolling. De oorzaak is dat er te weinig of een niet goed werkende Von Willebrand stollingsfactor aanwezig is. Deze von Willebrandsfactor is een belangrijke schakel in het stollingsproces.Er zijn 3 types van de ziekte van von Willebrand De ziekte van von Willebrand (VWD) is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte in Nederland. Het ziektebeeld komt in lichte vorm bij ongeveer 1% van de algemene bevolking voor;1 1 op de 10.000 individuen heeft echter een ernstiger fenotype met klinisch relevante bloedingen, waarvoor behandeling noodzakelijk is.2 Karakteristiek voor patiënten met VWD zijn slijmvliesbloedingen Von willebrand heeft heeft veel impact op de kwaliteit van leven van de Patiënt. Maar vooral ook op de emotionele en psychosociale gevolgen, die vaak onderbelicht worden. In deze podcast over de ziekte van von willebrand, gaat Maarten le Fevre in gesprek met Manon Degenaar van de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten (NVHP) en von willebrand patiënt Renate Wijnen-Brouwer

In tegenstelling tot de ziekte van Von Willebrand, een erfelijke aandoening die een prevalentie heeft van ongeveer 1 in de algemene populatie,1 is het verworven Von-Willebrand-syndroom zeldzaam. Sinds de eerste beschrijving in 1968 zijn er minder dan 300 casussen beschreven in de internationale literatuur.2-4 Eigenlijk is er geen goede schatting van het vóórkomen van verworven Von-Willebrand. dossier De ziekte van von Willebrand is een bloedingsziekte die tot uiting komt in abnormale bloedingen, gewoonlijk van de huid en de slijmvliezen (slijmvliezen van de neus, de mond, het maagdarmkanaal en de baarmoeder). Dat kan leiden tot blauwe plekken (ecchymosen), neusbloedingen (epistaxis), bloedingen van het tandvlees, bloedingen uit maag of darm (zwarte ontlasting of melena) en. De ziekte van Von Willebrand is een erfelijke aandoening waarbij het bloed niet genoeg stolt. Hierdoor kunnen bloedingen zonder duidelijke oorzaak optreden en langer duren dan normaal. Symptomen. Klachten die bij de ziekte van Von Willebrand voorkomen, zijn: Snel blauwe plekken krijgen Toediening van vonwillebrandconcentraten werkt altijd bij patiënten met de ziekte van von Willebrand, maar dat is niet het geval voor DDAVP. Dat zal onvoldoende werken indien er weinig reserves van vonwillebrandfactor aanwezig zijn (patiënten met lage waarden voor VWF, ernstige type 1 en type 3) of als de aanwezige factor slecht werkt zodat vrijstellen van de reserves weinig verbetering zal.

De ziekte van Von Willebrand (VWD) is een bloedstollingsziekte waardoor bloedingen moeilijker stoppen en langer aan kunnen houden. VWD is de meest voorkomende erfelijke aandoening van de bloedstolling. Bij de bloedstolling zijn naast bloedplaatjes (trombocyten) ook 20 stollingseiwitten betrokken, waaronder het eiwit Von Willebrand-factor (vWf). Bij de ziekte van Von Willebrand stolt het bloed. Von-Willebrand-ziekte De von-Willebrand-ziekte is een geërfde stoornis in het bloed met als kenmerk een bovenmatige neiging tot bloeden doordat het stollingsvermogen van het bloed is aangetast. Dit is te wijten aan een tekort aan de von-Willebrand-factor, een eiwit dat de stolling van het bloed bevordert, of aan een storing in de wijze waarop deze factor functioneert Von Willebrand type 3) De ziekte van Von Willebrand type 3 wordt autosomaal recessief overgeërfd. Dat betekent dat een kind alleen de aandoening krijgt als het van beide ouders het Von Willebrand factor-gen met de mutatie erft. Omdat de ziekte van Von Willebrand niet geslachtsgebonden is, hebben zonen en dochters evenveel kans op overerving Von Willebrands ziekte is een aandoening van de bloedstolling. Door een tekort aan of een onjuiste werking van een eiwit dat betrokken is bij de bloedstolling, de Von Willebrand factor (VWF), ontstaan problemen met de bloedstolling. Dit eiwit zorgt voor een verbinding tussen de bloedplaatjes en de bloedvatwand en is betrokken bij het activeringsproces van andere stollingsfactoren

Ziekte van von Willebrand: Bloedstollingsaandoening Mens

 1. Één van de bekendste erfelijke aandoeningen die voorkomen bij de dobermann is de von Willebrand disease (vWD). Hierbij wil ik jullie inlichten over hetgeen deze type-1 vorm voor de dobermann betekent, en wat onze fok-strategie is
 2. De ziekte van von Willebrand is een bloedstollingsziekte bij de hond. Deze bloedziekte is een erfelijke aandoening. Uw hond is dus geboren met de ziekte van von Willebrand. Als uw hond wondjes heeft, dan bloeden deze. Het bloeden moet gestelpt worden. Hier zorgt de bloedstolling voor
 3. In het geval van honden met type 2 en 3 van de ziekte van Von Willebrand die meer ernstige symptomen hebben, zoals we al eerder hebben vermeld, is de toediening van stollingsmiddelen en transfusies van bloed of vers plasma tijdens een operatie noodzakelijk, evenals het toezicht op en de beperking van sommige fysieke activiteiten om de grootst mogelijke schade te beperken
 4. Bij iemand met de ziekte van Von Willebrand blijft een wondje langer bloeden. Dit komt omdat het bloed niet genoeg stolt. De oorzaak is meestal een verandering in het erfelijk materiaal. Maar soms is dat niet zo. Dan heeft de ziekte van Von Willebrand een andere oorzaak. Normaal zorg de bloedstolling er voor dat er op wondjes een korstje komt
 5. g gestoord. Het ziektebeeld is genoemd naar de Finse arts, Erik A. von Willebrand (1870-1949), die het beschreven heeft. De ziekte wordt ook pseudohemofilie genoemd. Het is de meest voorkomende erfelijke bloedingsstoornis

De ziekte van von Willebrand (of vWD) is de meest voorkomende erfelijke stollingsstoornis bij zowel de mens als de hond. Door een tekort aan het stollingseiwit Von Willebrand factor (vWF), stolt het bloed moeilijker en zullen bloedingen langer aanhouden VWF - Von Willebrand ziekte. Deze test valt onder de volgende aandoening(en): Aandoeningen > Hematologisch, erfelijk > Von Willebrand ziekte; Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten: WES hemostase/trombose (stollings-) stoornissen (98.6% *) WES Mendeliaans overervende aandoeningen (98.6% *) WES preconceptie. Morbus von Willebrand 30 januari 2019 Auteur: C.H. van Ommen, S. Gouw, M.H. Cnossen, B. Peters Inleiding De ziekte van von Willebrand (VWD) is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte (1% van de bevolking) en wordt gekenmerkt door een tekort aan werkzaam von Willebrandfactor (VWF). Er worden 3 erfelijke typen VWD onderscheiden de ziekte van Von Willebrand heeft na een operatie, het trekken van kiezen en bij ongelukken, een verhoogd risico op (na)bloedingen. Alleen bij type 3 kunnen er bloedingen in gewrichten of spieren voorkomen, spontaan of na stoten en vallen. Vrouwelijke patiënten kunnen last hebben van hevig

De ziekte van von Willebrand (VWD) is de meest voorkomende erfelijke stollingsstoornis. Door een tekort aan het stollingseiwit Von Willebrand factor (vWF) stolt het bloed moeilijker en houden bloedingen langer aan. De aandoening geeft weinig klachten, maar bij ernstig letsel of chirurgische ingrepen moet hiermee rekening gehouden worden Ik ben Fatma en ik heb de ziekte van Von Willebrand.Het is een erfelijke ziekte. Het zit in mijn familie. Bij de ziekte van Von Willebrand is er iets met het stollen van je bloed.Dat gaat bij ons niet zo gemakkelijk. Als je een wondje hebt, komt er meestal snel een korstje op. Dat is fijn, want daardoor stopt het bloeden Wat zijn de verschillende types van de ziekte van von Willebrand? Type. Beschrijving. 1. Partiële kwantitatieve VWF-deficiëntie. De meest voorkomende variant (50 tot 70 % van de gevallen) Diverse subtypes, afhankelijk van de VWF-inhoud tussen de bloedplaatjes onderling De ziekte van von willebrand is een erfelijke afwijking in de bloedstolling die zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt. De ziekte van von willebrand komt voornamelijk tot uiting via slijmvliesbloedingen (neus- en tandvleesbloedingen). Bij het trekken van kiezen, operaties en ongelukken bestaat er een verhoogd risico op nabloedingen Deze activiteit is bij alle types van de ziekte van von Willebrand verminderd, behalve bij type 2N. Vonwillebrandfactor antigeen Met de test van het vonwillebrandfactor antigeen is een differentiële diagnose mogelijk tussen kwantitatieve tekorten, waarbij het verminderd is, en kwalitatieve tekorten, waarbij het normaal is en de verhouding VWF:RCof / VWF Ag < 0,7 is

De ziekte van von Willebrand (vWD) | gezondheid

Ziekte van Von Willebrand - Erasmus M

 1. definitie De ziekte van Von Willebrand is een erfelijke ziekte, vanwege een kwantitatieve, structurele of functionele afwijking van een van de factoren die betrokken zijn bij de beginfase van het coagulatieproces (Willebrand-factor, VWF). In het bijzonder is de ziekte van von Willebrand secundair aan een genmutatie op chromosoom 1
 2. De ziekte van Von Willebrand wordt veroorzaakt door een tekort aan de Von Willebrand-factor, terwijl hemofilie wordt veroorzaakt door een tekort aan factor VIII of factor IX. Er is een aanzienlijk verschil tussen de ziekte van Von Willebrand en hemofilie, hoewel ze enkele gemeenschappelijke kenmerken gemeen hebben
 3. Von Willebrand disease (VWD) is the most common hereditary blood-clotting disorder in humans. An acquired form can sometimes result from other medical conditions. It arises from a deficiency in the quality or quantity of von Willebrand factor (VWF), a multimeric protein that is required for platelet adhesion.It is known to affect several breeds of dogs as well as humans
 4. Ziekte van Von Willebrand (VWD) Ziekte van Waldenström (lymfoplasmacytair lymfoom) Zonschade plekjes (actinische keratosen) Zwanger, wat nu Vaginale bevalling bij stuitligging Vastzetten grote teen (MTP 1 arthrodese).
 5. Aandoening & behandeling. Zoe
 6. De ziekte van Von Willebrand is de meest voorkomende erfelijke bloedingziekte. Ongeveer een op de honderd mensen in Nederland lijdt aan een milde vorm van deze ziekte. Bij patiënten stolt hun bloed niet goed waardoor in hun lichaam bloedingenkunnen ontstaan.. Bloedinge
 7. De ziekte van von Willebrand (of VWD) is de meest voorkomende erfelijke stollingsstoornis. Door een tekort aan het stollingseiwit Von Willebrand factor (vWF), stolt het bloed moeilijker en zullen bloedingen langer aanhouden. Veel patiënten ondervinden weinig last van de aandoening, echter bij ernstig letsel of chirurgische ingrepen dient men.

Von Willebrand disease. De ziekte van Von Willebrand is een erfelijke aandoening van de bloedstolling. De oorzaak is meestal een verandering in het erfelijk materiaal. Maar soms is dat niet zo. Dan ontstaat de ziekte van Von Willebrand door een aandoening van de afweer of door medicijnen 18-jan-2017 - Bekijk het bord von Willebrand Disorder van Ron op Pinterest. Bekijk meer ideeën over fibromyalgie, universiteit, ziekte

Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Von Willebrand ziekte wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Von Willebrand ziekte in het Engels. Houd er rekening mee dat de afkorting van VWD veel wordt gebruikt in industrieën zoals bankieren, computing, onderwijs, financiën, overheid en gezondheid Ziekte van Von Willebrand; Ziekte van Glanzmann (= trombasthenie) Overige stollingsfactor-deficiënties; verworven stoornissen in de bloedstolling: ITP(auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen bloedplaatjes); TTP(auto-immuun ziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen een bepaald anti-stollings enzym)

De ziekte van Von Willebrand, ook wel Von Willebrandziekte of Von Willebrand Disease (VWD) genoemd, is een stollingsziekte waarbij je bloed minder goed stolt.. De DDAVP test kan gebruikt worden bij patiënten met milde hemofilie A, de ziekte Von Willebrand en bij bloedplaatjesstoornissen. Doel De mate van de stijging van factor VIII, de Von Willebrandfactor en de verbetering van de bloedplaatjesfunctie is niet goed te voorspellen Von Willebrand-factor (vWF) is betrokken bij de adhesie van bloedplaatjes aan het vaatendotheel, speelt een rol bij de trombocytenaggregatie, stabiliseert factor VIII in de circulatie en is essentieel voor substitutie bij de ziekte van von Willebrand. De concentratie van factor VIII keert geleidelijk terug naar de normale waarde, tussen 6-12.

De ziekte van Von Willebrand is een ernstige aandoening die het bloed en het stollingsvermogen van sommige honden beïnvloedt. Veel honden leven een heel normaal leven en eigenaren weten niet eens dat hun hond een stollingsprobleem heeft totdat bloedafname, een operatie of een verwonding optreedt Von Willebrand's disease (Vascular haemophilia) is a hereditary disease that is transmitted by an autosomal dominant gene, but also some time by an autosomal recesive gene. Women are more likely to get sick. The patients have lack of Von Willebrand's coagulation factor, which is found in plasma, platelets, megakaryocytes, and endothelial cells [1]

De behandeling van de ziekte van Von Willebrand hangt af van het type. Bij iemand met type 1 Von Willebrand is er meestal geen behandeling nodig. Er moet dan alleen meer rekening gehouden worden tijdens chirurgische ingrepen en tandartsbezoeken. Bij tandartsbezoeken wordt van tevoren vaak neusspray met het medicijn desmopressine gebruikt Tag: ziekte van Von Willebrand. Leids onderzoek naar nieuwe behandeling ziekte van Von Willebrand. 20 januari 2021 | Wetenschap Leids onderzoek naar nieuwe behandeling ziekte van Von Willebrand. Wetenschapsfinancier NWO heeft onderzoekers van het LUMC in Leiden een subsidie van ongeveer 900.000 euro toegekend om nieuwe behandelingen te on. Willebrandt-Jürgens, ziekte van von: hemorragische diathese ten gevolge van een autosomaal dominant erfelijke trombopathie.Deze zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomende aandoening berust op een matig tekort aan anti-hemofiliefactor (factor viii) en een gelijktijdig tekort aan de zogenoemde 'antibloedingsfactor' Uitzonderlijk ontstaat de ziekte van von Willebrand tijdens de loop van het leven. In dat geval is de ziekte niet toe te schrijven aan gendefecten, maar aan andere mechanismen die interfereren met de goede werking van de von willebrandfactor. Men spreekt dan van een verworven ziekte van von Willebrand

Ziekte van Von Willebrand Erfelijkheid

 1. der of een afwijkende vorm van dit eiwit aangemaakt. Er bestaan drie verschillende vormen: Type 1: hierbij is de aanmaak van vWF verlaagd
 2. Overzicht van de meest voorkomende ziekten, onderzoeken en behandelingen in UZ Leuven
 3. Von Willenbrandziekte. De ziekte van Von Willebrand is een erfelijke aandoening van de bloedstolling. De oorzaak is meestal een verandering in het erfelijk materiaal. Maar soms is dat niet zo. Dan ontstaat de ziekte van Von Willebrand door een aandoening van de afweer of door medicijnen
 4. Bij de ziekte van Glanzmann is er sprake van een aangeboren afwijking in de bloedstelping, waardoor bloedingen langer duren dan normaal. Dat komt omdat de bloedplaatjes, die nodig zijn voor de bloedstelping, niet of onvoldoende functioneren. In ernstige gevallen blijft de bloedstelping helemaal uit
 5. Ziekte van Von Willebrand. De ziekte van Von Willebrand (ook wel: Von Willebrands Disease - VWD) is een erfelijke bloedstollingziekte. De aandoening komt voornamelijk tot uiting via bloedingen aan de neus en het mondslijmvlies, langere en/of heftigere loopsheid en er kan bloed gevonden worden in urine en ontlasting
 6. Ziekte van Alzheimer (Dementie) Ziekte van Crohn (Crohn) Ziekte van Duchenne (Duchenne-dystrofie) Ziekte van Dupuytren (Dupuytren) ziekte van Hashimoto (Auto-immuun hypothyreoïdie) Ziekte van Huntington (Huntington) Ziekte van Kahler (Multiple Myeloom) Ziekte van Lyme; Ziekte van Paget (Paget) Ziekte van Parkinson; Ziekte van Von Recklinghause
Fenomeen van Raynaud: symptomen, oorzaak en behandeling

Von willebrandfactor - Wikipedi

 1. Primaire hemostase, aangeboren afwijkingen - Vademecum
 2. Ziekte van Von Willebrand UZ Leuve
 3. Von Willebrandziekte - Hoe vaak komt de ziekte van Von
 4. Ziekte van Von Willebrand (VWD) en zwangerschap en bevallin
 5. Von Willebrandziekte - Welke ernstige klachten kunnen bij
 • Vatos locos hc.
 • Soorten rijst wikipedia.
 • DUO coronavirus.
 • Amuse coquille.
 • Gevlochten lijn meerval.
 • Deurbeslag keuken.
 • Vampyre Slayer Guide.
 • Openingstijden Jumbo Ypenburg.
 • Roodkapje Een Modern sprookje.
 • Tot ziens betekenis.
 • Cafetaria Texel.
 • Belgisch voetbalelftal spelers.
 • Broederliefde afkomst.
 • Afrika flora fauna.
 • C'est la vie lyrics.
 • Bij Britta Groningen openingstijden.
 • BMW jobs.
 • Tekst op canvas zelf maken.
 • OneRepublic Human.
 • Ischemie.
 • Wat zijn neten.
 • Groenten met weinig calorieën.
 • Swiss Sense vtwonen.
 • Paranormal Activity The Marked Ones Trailer.
 • Vulkanisch gesteente dijkbekleding.
 • Gebruikte kozijnen.
 • Luxe kerstkaarten.
 • Pixies EP.
 • Natsumi Sou Shikoku kennel.
 • Melk at.
 • Als een man je nummer vraagt.
 • Regroovable betekenis.
 • Overlijdensberichten De Bilt.
 • De Tomaso Pantera te koop.
 • Kleurplaat schattige diertjes.
 • Europese wolf grootte.
 • Nuttig synoniem.
 • Hoe lang blijft water goed in een flesje.
 • Microsoft MindMap.
 • Hok Syrische hamster.
 • Veel zweten en moe.