Home

Nationaal Archief inventarissen

Het normenblad archiefinventaris beschrijft de specificaties van een archiefinventaris zoals deze wordt opgeleverd als toegang op een archief dat voor blijvende bewaring in aanmerking komt. Het doel van de norm is het vastleggen van eenduidige en heldere afspraken voor het vervaardigen van inventarissen van de archieven van het rijk door Doc-Direkt Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: Creëer een account of log in. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk

Normblad archiefinventaris Nationaal Archief

Home - Nationaal Archief Curaçao

We hoeven niet verder toe te lichten dat het Nationaal Archief (NA) te Den Haag een schat aan informatie bezit waaronder Nederlands-Indië. Deze enorme overvloed aan informatie kan nogal overweldigend zijn. Om het inzichtelijk te maken hier een overzicht van de inventarissen, zoekhulpen, etc. die betrekking hebben op Nederlands-Indië Inventarissen; 3.04.18.02 Inventaris van de collectie districtklappers op de (onder)trouwboeken in de provincie Zuid-Holland, 1695-1812; 591; View file; Let op Snooze. De studiezaal is gesloten tot en met 9 februari 2021. Nationaal Archief op sociale media. Facebook; Twitter; Instagram Kijk op de website van het Nationaal Archief voor openingstijden, aanmelding als bezoeker, gebruik van inventarissen en aanvragen van stukken. Historisch Beeldmateriaal. Een deel van de openbare archieven van de provincie bestaat uit foto- en filmmateriaal vanaf de jaren '30 van de 20e eeuw Inventarissen. Zoeken in Inventarissen . Bibliotheek . Blog . Nieuwsbrief Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-,.

Inventarissen 2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) 28 Het Nationaal Archief presenteert vandaag in Nieuwspoort de inventarissen van de archieven van een aantal politici. Het betreft de archieven van W.K.N. Schmelzer, W.J. Deetman, W.J. Geertsema, Ch.A. van der Klaauw, H.W. van Doorn, J. Franssen en H.J. Witteveen.Vanaf 4 februari 2009 zijn de nieuwe stukken aan te vragen in de studiezaal van het Nationaal Archief Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven Via de zoekrobot 'archieven' krijgt u een overzicht van alle archiefbestanden bewaard in de archiefbewaarplaatsen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. of vindt u volledige inventarissen inclusief gedetailleerde, hiërarchische beschrijvingen van de archiefbestanddelen Titel toegang: Inventaris van het archief van de kerkfabriek Keiem / E. Warlop. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p. 22. Identificatie van de toegang: INV 38/6 Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Brugge Gevonden inventarisnummers: 1

De bedoeling van het Nationaal Archief is om niet alleen de geselecteerde collecties om te zetten in deze standaard, maar alle inventarissen op die manier te beschrijven. Het wordt dan in de toekomst mogelijk om via Internet te bladeren in de inventarissen van het Nationaal Archief Ook worden inventarissen van archieven online geplaatst, evenals educatieve producten. Daarnaast houdt het Nationaal Archief zich bezig met het ontwikkelen van standaarden voor het langdurig bewaren van digitale archieven. Dit is het project Digitale Duurzaamheid

Zijn archieven, met een volume van 35,5 strekkende meter, documenteren de periode 1888-1965 en bevatten bijgevolg ook archiefstukken uit de periode van de Onafhankelijke Congostaat. De inventaris van dit archief is zopas gepubliceerd. Het archief zelf kan in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier geraadpleegd worden Archief van de Raad van Beroerten (1567-1576) (nrs. 1-400) Penningkohieren in het archief van de Audiëntie (1569-1574) (nrs. 618/1-39) Kortrijkse poortersboeken (1413-1796) (nrs. 1-5) Archief van de oude universiteit Leuven (15de-18de eeuw) (nrs. 3, 22-29, 51-88, 99, 273-286, 288, 298-306, 387-391, 502-511, 689, 710-725, 812-815, 4751-4755 Een inventaris behoort niet alles, wat een archief bevat over een bepaald onderwerp of een bepaalden persoon, te vermelden; streeft men daarnaar, dan maakt men zeer zeker een slechten inventaris. Een voorbeeld van zulk een te uitvoeriger inventaris is die van Leeuwarden, welke, hoewel reeds afgedrukt, op advies van Mr Telting niet is uitgegeven (zie Voorrede tot den Inventaris van den heer. In de zoekrobot 'zoeken naar personen' vindt u het werk van vele vrijwilligers gedurende de voorbije jaren en decennia. Duizenden bladzijden archiefdocumenten werden op een systematische wijze geanalyseerd Via een database kunt u zoeken in onze archieven en collecties. Klik op onderstaand plaatje en tik vervolgens uw zoekvraag in. Een archief is het geheel van alle documenten die zijn opgemaakt of ontvangen door een organisatie of persoon als gevolg van zijn of haar maatschappelijke taken en/of werkzaamheden

1.01.02 Inventaris van het archief van - Nationaal Archief

Dit is de website van Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Via de RHCL website kunt u zoeken in archieven en collecties van de Provincie Limburg, Limburgse instellingen, Limburgse gemeenten, verenigingen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Ook vindt u bij het RHCL archieven van kerkgenootschappen, families en personen en een omvangrijke beeldbank met foto- en prentencollecties Het Noord-Hollands Archief is hét historisch informatiecentrum voor de provincie Noord-Holland, de provinciehoofdstad Haarlem en de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort Van familiearchieven tot bedrijfsarchieven, van kerkelijke archieven tot archieven van sportverenigingen, in 2019 ontsloot het Stadschief weer veel mooie en interessante archieven en collecties. In totaal kwamen 103 inventarissen op de website van archieven die nog niet geïnventariseerd waren. 35 inventarissen werden aangevuld met later door het Stadsarchief verkregen stukken Openingsuren: De leeszaal van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren is vanaf november 2020 enkel nog open op woensdag en donderdag, van 9u00-12u00 en 13u00-16u30.. Gesloten op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de bestandscontroleweek). OPGELET: Sinds 1 december 2020 zijn alle archieven die de komende maanden naar het vernieuwde Rijksarchief te.

3.04.16.084 Inventaris van de kopieën - Nationaal Archief

 1. Nationaal Archief. Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie? Onder leiding van het Nationaal Archief werkten een aantal archiefinstellingen samen aan de ontsluiting van historische persoonsgegevens van Zuid Holland, de Nederlandse Antillen, Nieuw Nederland en Formosa op het voormalige online platform Genlias
 2. Het Nationaal Archief Suriname is de nationale bewaarplaats van de overgebrachte archieven van overheidsorganen,en van parastatale bedrijven en instellingen
 3. Bevat documenten over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Verzorgt door het Nationaal Archief van Nederland
 4. Het geïnventariseerde archief bestrijkt de periode 1970 tot en met 1990 en betreft het centrale archief van de gemeente Landsmeer. De archieven van de dienst grondbedrijf, het woningbedrijf, de centrale boekhouding en gemeentewerken zijn oorspronkelijk apart gevormd. Deze diensten zijn echter wel in deze inventaris opgenomen
 5. Inventaris Begemann archief beschikbaar. 13 januari 2021 Bezoekersruimte tot nader bericht gesloten. 28 januari 2021 Wat weet u over deze foto? Vertel het ons. 29 januari 2021 RHCe Jaaroverzicht 2020. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Bezoekadres Raiffeisenstraat 18 5611 CH Eindhove
 6. inventaris archief werkliedenvereniging Eendracht maakt macht.pdf (22,74 KB) inventaris archief gemeente Yerseke 1715-1969.pdf (284,78 KB) inventaris archief gemeente Waarde 1649-1969.pdf (209,79 KB) inventaris archief gemeente Rilland-Bath 1782-1969.pdf (369,66 KB) Inventaris archief gemeente Kruiningen 1583-1969.pdf (244,3 KB

Inventaris van de Gemeente IJzendijke (1640- 1970) Inventaris van de Gemeente Zuidzande (1792 - 1970) De inventarissen zijn beschikbaar als PDF bestand en kunt u opvragen via archief@gemeentesluis.nl In 2020 zijn er 122 inventarissen gepubliceerd en 59 aangevuld. Van grote familiearchieven tot kleine buurtcomités en van bedrijfsarchieven tot sportverenigingen. De komende tijd zullen we regelmatig aandacht besteden aan deze in het afgelopen jaar ontsloten archieven Het Archief van de Nederlandse consumentenbond 1952-1965 (1967) avec Nationaal archief. Pays-Bas comme Éditeur scientifique Inventaris van het familiearchief Van der Goes van Dirxland 1419-1928 (1965 De inventarissen kunt u bekijken via de knop Bladeren of door op de dorern te klikken. Op 26 juni 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten tot openbaarmaking van alle onlangs bewerkte maar nog niet openbare archieven van haar rechtsvoorgangers tot en met 2006

Zoeken in Onderzoeken Nationaal Archief

Nationaal Archief (Nederland) National Archives and Records Administration (Verenigde Staten) MacArthur Memorial National Archives (Groot-Brittannië) National Archives of Australia Australian War Memorial Rijksarchief Zweden Archieven van het Internationale comite van het Rode Krui inventarissen Archief van de NV Kristal-, glas- en aardewerkfabrieken De Sphinx voorheen Petrus Regout & Co en voorgangers, (1810) 1834 - 1958 (1978) 39 inv. nrs Oprichting en statuten 1 - 15 Bedrijfskapitaal 16 - 38 Beleggingen 16 - 22 Verwervingen 23 - 88. Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam. Een beschrijving van de archieven over Suriname, met inleiding van Jean Jacques Vrij. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief Suriname aangeboden door het Stadsarchief Amsterdam Het Gelders Archief wil een breed publiek interesseren voor z'n collectie, die bestaat uit historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe. Het oudste stuk dateert uit de 9e eeuw, het jongste uit deze eeuw

Pictures of People Having a Picnic on a Deserted Highway

1.05.11.09 Inventaris van het digitaal - Nationaal Archief

Invulinstructie inventaris projectselectie De opdrachtgever voor de digitalisering is de erfgoedinstelling die in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze financiering ontvangt voor een conserverings- en ervan naar de duurzame eindopslag in het e-depot van het Nationaal Archief (NA) Het archief van de muziekvereniging gaat bijvoorbeeld naar het gemeentearchief. Van het archief wordt dan een inventaris gemaakt. Een inventaris is een soort inhoudsopgave. U leest in de inventaris hoe het archief in elkaar zit. En welke stukken er precies in het archief zitten. Alle archiefstukken krijgen een nummer in de inventaris National Film Board of Canada / Nico Crama. Nederlands Film Instituut. Tobis / A.E. Struve. Verivision Sitemap. Navigatie. Inventarissen. De collectie archieven van Eye is groter dan op deze website wordt getoond. Ook van onderstaande personen en instellingen is een inventaris op aanvraag beschikbaar Nummer Toegang: 1.10.106 Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765 Vrugt, A. Nationaal Archief (c)199

Inventarissen - Nationaal Archief Curaça

Archievenoverzicht. Overzicht van alle archieven die het Gemeentearchief Wageningen beheert, mét links naar inventarissen. N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief als pdf openen door op de archiefnaam te klikken Het Catalaans Nationaal Archief of Arxiu Nacional de Catalunya is een instelling van de Catalaanse regering.In zijn huidige vorm werd het einde 1980 opgericht. Het is zowel een historisch als administratief archief. Daarnaast conserveert het ook private archieven van personen of organisaties die voor Catalonië relevant zijn Zonder onze partners zouden vele van de mooie projecten niet tot stand komen, daarom danken wij Nationaal Archief, Willemdesignvloeren en Webton, voor de fijne samenwerking. Partners Allesveilig.nl - Koolmonoxidemelde

Inventarissen - Stadsarchief Amsterda

Goede dag, Van inventaris 2.10.19.02 de Tweede Algemene Volkstelling van Suriname 1950 zijn er stukken waarvan de openbaarheid beperkt is tot 01-01-2021.Vanaf wanneer zijn deze online te raadplegen?.. Doorzoek in de inventarissen de archieven en collecties van het Stadsarchief Amsterdam. Via de indexen kunt u gericht zoeken op personen. In de beeldbank vindt u foto's, prenten en (bouw-) tekeningen Nationaal Archief | 6.956 volgers op LinkedIn. 'Archiveren is meer dan bewaren. Het is het duurzaam toegankelijk houden van informatie voor toekomstige generaties' . | Bij het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw leven, onze geschiedenis en onze samenleving. Hier ontdek je hoe het recente en verre verleden ons dagelijks leven beïnvloeden

Zoeken in Inventarissen - Stadsarchief Amsterda

Ontdek de geschiedenis van Utrecht bij Het Utrechts Archief in de collectie, activiteiten en tentoonstellingen in het centrum van Utrecht Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Met inleiding van Jean Jacques Vrij Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief Suriname aangeboden door het Stadsarchief Amsterdam Onlangs heeft de burgemeester van Oegstgeest, mevrouw Timmers-Van Klink, de inventaris van het oud-archief over de periode 1813-1930 in ontvangst genomen. Archivaris Carla de Glopper overhandigde deze aan de burgemeester in het bijzijn van een vertegenwoordiging van de Vereniging Oud Oegstgeest en twee provinciale archiefinspecteurs Download Inventaris van het archief van de Legatie in Rusland, (1710) 1720-181

Archief Doesburg: inventarissen en nadere toegange

Nationaal Archief: Archieven over 'zuiveringen' na de oorlog Behalve ambtenaren kregen vele sectoren in de samenleving te maken met het gedrag van hun medewerkers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kranten, radio, kunstenaars, het bedrijfsleven en beroepsorganisaties, allen stelden zuiveringscommissies in die moesten oordelen over wat goed, fout of 'grijs' was Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E . Nadere informati Inventaris van het Archief van de Burgerlijke Godshuizen van Lokeren (1977-1925) 1.1.8. Inventaris van het Archief van het Bureau van Weldadigheid van Lokeren (jaar IV-1925) 1.1.9. Inventaris van het Archief van de Openbare Onderstand van Lokeren (1926-1976) 1.1.10. Inventaris van het Oud Archief van Daknam (1601-1814) 1.1.11 Zoeken in archieven, inventarissen, beeldbanken, indexen op persoonsgegevens, bibliotheken en collecties van archiefdienste Inventaris van het archief van het kapittel van de H. Petrus te Sint Odiliënberg, sinds 1361 kapittel van de H. Geest te Roermond, sinds 1569 kathedraal kapittel (858) 1297-1797. G.H.A. Venner, 2011, Regionaal Historisch Centrum Limburg, 318 blz. prijs: € 19,5

Nationaal Archief Archiefinventarissen Data overhei

 1. Inventarissen gemeentelijke archieven . Inventaris gemeente Baarland 1825-1969.pdf (1,25 MB) Inventaris gemeente Borssele 1620-1969.pdf (913,05 KB) Inventaris gemeente Driewegen 1699-1969.pdf (1,03 MB) Inventaris gemeente Ellewoutsdijk 1801-1969.pdf (1,36 MB
 2. The Nationaal Archief (NA) is the national archives of the Netherlands, located in The Hague.It houses collections for the central government, the province of Zuid-Holland, and the former County of Holland.There is also material from private institutions and individuals with an association to the Dutch government or the political or social history of the Netherlands
 3. C.A. van Kalveen, L.C. van Zetten Inventarissen van de archieven van de vijf adellijke vrouwenkloosters in en om Utrecht. St. Stevensabdij te Oudwijk 1288-1803, St. Servaasabdij te Utrecht 1251-1797, Abdij Mariëndaal te Zuilen 1516-1801, Vrouwenklooster te De Bilt 1219-1797, Wittevrouwenklooster te Utrecht 1384-179
 4. Het Nationaal Archief, gevestigd te Den Haag, is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland. Er ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 137 kilometer aan documenten en 800 terabyte aan digitale bestanden. Daarnaast heeft het Nationaal Archief 15 miljoen foto's en 300.000 kaarten en tekeningen in de collectie

View file Nationaal Archief

Archievenoverzicht. Erfgoed 's-Hertogenbosch heeft ruim 900 archieven en collecties. Deze zijn beschreven in inventarissen. Deze inventarissen kunt u bekijken en downloaden als pdf via het archievenoverzicht Nationaal Archief - De Oorlogsgids. De Oorlogsgids is bedoeld om over allerlei aspecten van de Tweede Wereldoorlog informatie in archieven te kunnen vinden. Naar de site. Kamparchieven.nl. Overzicht van archieven en collecties over Duitse kampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog Kennisnetwerk Informatie en Archief. Kennisnetwerk Informatie en Archief. Pleio start op... In oude browsers (IE11) duurt het langer.. U bevindt zich hier: Home Collecties Inventarissen Inventarissen van de handschriftencollecties Inventaris van het archief van de Chambre Héraldique. Zoeken binnen Hoge Raad van Adel Zoek. Inventaris van het archief van de Chambre Héraldique. Inleiding tot het archief van de Chambre Héraldique

Nationaal Archief (NA) - IG

Titel toegang: Inventaris van het archief van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Expansiedossiers grote ondernemingen. Overdracht 2004 (1982-1991) / D. Vandaele Identificatie van de toegang: V18 Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Beveren Gevonden inventarisnummers: 1195 Het United States National Archives and Records Administration (NARA) of de National Archives is een onafhankelijk agentschap van de federale regering van de Verenigde Staten.Het NARA houdt zich bezig met het bewaren en archiveren van gouvernementele en historische documenten en opnames. Het is ook NARA's taak de publieke toegang tot deze gegevens groter te maken Bij Regionaal Archief Dordrecht ontdek je ruim 8 kilometer archief uit Dordrecht en de regio. De documenten geven samen een beeld van het rijke verleden Het Nationaal Archief, gevestigd te Den Haag, is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland.Er ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 142 kilometer aan documenten en 800 terabyte aan digitale bestanden. Daarnaast heeft het Nationaal Archief 15 miljoen foto's en 300.000 kaarten en tekeningen in de collectie

 1. INVENTARISSEN De archieven van Berkel en Rodenrijs zijn ter inzage in het Gemeentearchief Rotterdam. De documenten zijn beschreven in zogenaamde inventarissen, Ook het archief van de voormalige gemeente De Tempel, die in 1855 met Berkel en Rodenrijs werd samengevoegd, is bewaard gebleven
 2. Inventaris archieven Gast- en Weeshuisarchief 1478-1986 (pdf, 1,28 MB) Inventaris archief Joannes de Doper 1630-1988 (pdf, 25 KB) Inventaris archief Vuurbaak 1860-2001 (pdf, 2,03 MB) Inventaris archieven Politieke Partijen 1880-1994 (pdf, 94 KB) Inventaris archieven Nederlands Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 1950-1996 (pdf, 11,89 KB
 3. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF MILAC 1945-1980 EN AANVULLING . Reeks inventarissen en repertoria nr. 20. Milac, 2 Inleiding 1. nationaal plan, werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de participerende jeugd-5 Interview met F. WILLEMS, Hasselt 8 november 1986. F
 4. Bekijk het profiel van Maartje van de Kamp op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Maartje heeft 5 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Maartje en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Het archief, voorzover geïnventariseerd, is ondergebracht in het Nationaal Beiaardmuseum te Asten. Aan de inventarisatie wordt nog steeds gewerkt. In de studiezaal van het musuem bevindt zich de ruim vijftig pagina's tellende inventaris, die begint met een Hoofdindeling In het Nationaal Archief in Den Haag worden meer dan 15 miljoen foto's bewaard. Het zijn vaak bijzondere foto's met een verhaal

Regionaal Archief Tilburg Postbus 4265 5004 JG Tilburg Bezoekadres: Kazernehof 75 5017 EV Tilburg Openingstijden Routebeschrijving 013 549 45 70 info@regionaalarchieftilburg.nl. sluit Hulp nodig? We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat Nationaal Archief | 7,166 followers on LinkedIn. 'Archiveren is meer dan bewaren. Het is het duurzaam toegankelijk houden van informatie voor toekomstige generaties' . | Bij het Nationaal Archief. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF THEO LEFÈVRE (1914-1973) T. Lefèvre, 2 AFDELING 11 1.1. Biografische gegevens Zestiende nationaal CVP/PSC-congres, Brussel, 16-18 december 1960. Werkdocumenten, (ontwerp)resoluties, brochure België voor de keuze. December 1960 - januari 1961 Inventaris Begemann archief beschikbaar 06 januari 2021 Met inzet van velen, waaronder vrijwilligers van diverse Helmondse erfgoedpartners, is de inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Machinefabriek voorheen E.H. Begemann (1873-1996) nu beschikbaar Dit archief is een belangrijke genealogische bron voor Nederlanders met Indonesische wortels. Foto: Luitenant-generaal L. M. van Oyen, opperbevelhebber van het KNIL, decoreert sergeant M. C. Kokkelink met de Militaire Willemsorde. Brisbane, 8 augustus 1945. Fotocollectie Nationaal Archief/Anefo # openbaarheidsdag # archieven # geschiedenis See Mor

Provinciaal archief - PZH-202

 1. National Film Board of Canada / Nico Crama. Nederlands Film Instituut. Tobis / A.E. Struve. Verivision - Reijnders. Verivision - Weber. VLCBN. Sitemap. Navigatie. Inventarissen‎ > ‎ Truus van Aalten. Truus van Aalten (1910-1999) was van 1926 tot 1939 werkzaam als actrice,.
 2. Een nationaal archief is het archief van de nationale overheid van een land. Vaak heeft een dergelijk archief ook een publieke functie. Ondercategorieën. Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.
 3. g van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een bedrijf een opsom
 4. Nationaal Archief, Den Haag. 9.766 vind-ik-leuks · 39 personen praten hierover · 2.875 waren hier. Ontdek bijna 1000 jaar geschiedenis in het Nationaal..
 5. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN LUDOVIC MOYERSOEN 1904-1992. Reeks inventarissen en repertoria nr. 42. L. Moyersoen, 2 Inleiding Ludovic Moyersoen werd op 1 augustus 1904 in Aalst geboren. augustus 1945 ingestelde Nationaal Comité, het belangrijkste partijorgaan. Bij de eerst

Home - Nationaal Archief Curaça

 1. Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Rijswijk, (1810) 1811-1917 Archief Delft. 702 Gemeentebestuur Rijswijk 3 I N H O U D S O P G AV E Inhoudsopgav
 2. Zoek in archieven Volledige website. kaar
 3. Kunstsoirée georganiseerd door Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden plaatselijke afdeling de Vrienden der Invaliden in de Stadsfeestzaal t.b.v. het Nationaal Werk. Afsluitend banket en optocht van het congres van de U.F.A.C. (bevat rapporten en krantenknipsels van de optocht en tegenbetoging van Vlaams-nationalisten, communisten en V.O.S.)
 4. Filmacademie, maar verliet deze voortijdig.De eerste film die hij maakte was de documentaire Wally Tax (1968). De daarna door hem geregisseerde korte films Winterliefde (1970) en K apsalon (1972) werden redelijk goed ontvangen. Toch legde hij zich daarna toe op de productie en realiseerde tot 1992 een lange reeks films en tv-series
 5. Naast archieven van regisseurs als Bert Haanstra, Fons Rademakers, Pim de la Parra, Wim Verstappen en Frans Weisz beheert het Filmmuseum archieven van scenaristen, cameramensen, editors en filmcritici, van producenten als Rob du Mée, van productiefirma's als First Floor Features (o.a. Amsterdamned, Karakter, Flodder) en van toonaangevende instellingen als de Nederlandse Bioscoop Bond, het.
Archiefwetgeving Inleiding - Nationaal Archief Curaçao

Nationaal Archief, Den Haag. 9,637 likes · 233 talking about this · 2,877 were here. Ontdek bijna 1000 jaar geschiedenis in het Nationaal Archief Deze inventarissen behandelen het archief van de kerkfabrieken van de Dendermondse deelgemeenten. Ze werden in 1976 samengesteld door het Gentse rijksarchief en in 1994 werd het archief van zes deelgemeenten overgedragen aan het stadsarchief De citeertitel ten behoeve van publicaties van deze inventaris is: Inventaris secretarie-archief gemeente Oldenzaal 1918-1950. november 2012 . Voorwoord Het is mij een genoegen om u namens de gemeente Oldenzaal de inventarissen van ons stadsarchief over de periode 1918 tot en met 1989 te presenteren De database VOC Opvarenden van het Nationaal Archief bevat gegevens over zeevarenden die in de achttiende eeuw op VOC-schepen naar Azië voeren. Database VOC Opvarenden Geplaatst op 24 juli 2017 15 november 2017 Categorieën Overzicht collecties Tags 17de eeuw,. Directeur Archieven, Dienstverlening & Innovatie / Plaatsvervangend Algemeen Directeur Nationaal Archief jan. 2020 - heden 1 jaar 1 maan

10 Beste Nederlandse Wielrenners allertijdenOctrooigebied VOC (1660) | Nationaal ArchiefDigitaal Duplicaat: Eerste Algemene Volkstelling SurinameCollectie - Nationaal Archief Curaçao
 • Volkswagen busje huren Brabant.
 • Terugbetaling hoorapparaat RIZIV.
 • Haaruitval door stress bij vrouwen.
 • Profielfoto Instagram verdwenen.
 • Iemand de oren van het hoofd vragen.
 • Dr oetker griekse pizza.
 • Wehkamp België.
 • Schoonmaken woning.
 • Dekang vloeistof voor elektronische sigaret.
 • Fernpass webcam.
 • Steun bh met beugel.
 • Vaillant Thermocompact f28.
 • Body en Fit Beach Body plan review.
 • Lori Singer Footloose.
 • C'est la vie lyrics.
 • Masala Chai thee kopen.
 • Kweekkooien pvc.
 • Plex installeren op WD My Cloud Home.
 • Ganglion cyste.
 • Baardsteur.
 • Emmy Awards 2020.
 • Kuleuven bib.
 • Roerbaksaus ketjap maken.
 • Rihanna net worth 2020 Forbes.
 • First, second third or firstly, secondly, thirdly.
 • NS Train Simulator 2020.
 • Eerste indruk beschrijven.
 • Dodi Al Fayed en Diana.
 • Saint Laurent hakken.
 • Latest movie Releases Rotten Tomatoes.
 • Andermatt Disentis.
 • File upload url.
 • Amsterdam 1600.
 • Snort documentation.
 • Ratten bodembedekking.
 • 18x38 Velgen.
 • 3 gangen menu Leeuwarden.
 • Surf en Beach Katwijk.
 • Wat is geriatrische revalidatie.
 • Free Twitch Overlay pack.
 • YouTube Reanimatie nrr.