Home

Bijbeltekst kind van God

Vraag: Zijn wij allemaal Gods kinderen, of alleen Christenen? Antwoord: De Bijbel is duidelijk over dat alle mensen Gods creatie zijn (Kolossenzen 1:16), en dat God de hele wereld liefheeft (Johannes 3:16), maar alleen zij die wedergeboren zijn, zijn kinderen van God (Johannes 1:12; 11:52; Romeinen 8:16; 1 Johannes 3:1-10). In de Schrift worden zij die verloren zijn nooit kinderen van God. Bij de geboorte van een kindje wordt een nieuw leven door God aan de ouders toevertrouwd. Dat is een bijzondere gebeurtenis. De Bijbel zegt hier prachtige dingen over. We zetten 7 bijbelteksten over het krijgen van kinderen op een rij: voor op een geboortekaartje of gewoon ter inspiratie Als er een kindje wordt geboren, is het mooi om een bijbelvers te gebruiken om de ouders te feliciteren of om de baby iets mee te geven. Hieronder vind je een aantal bijbelteksten die passend kunnen zijn bij de geboorte van een baby. Uit de Psalmen. U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God. Psalm 86:10 . Ga binnen, laten wij buigen in.

In de Bijbel wordt Jezus vaak 'de Zoon van God' genoemd (Johannes 1:49).De term Zoon van God geeft te kennen dat God de Schepper of Bron is van het leven, ook van Jezus' leven (Psalm 36:9; Openbaring 4:11).De Bijbel leert niet dat God letterlijk een kind verwekte op de manier waarop mensen kinderen voortbrengen Ik ben een kanaal van Christus' leven (Joh. 15:5) Ik ben een kind van God (Joh. 1:12) Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19) Ik ben een mede-erfgenaam met Christus en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17) Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17) Ik ben een tempel/woonplaats van God, Zijn Geest en Zijn leve

Bijbelteksten over God - De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgeha Voor veel christenen is de belofte van Gods koninkrijk - Gods nieuwe wereld - een grote troost: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij. Als dat geen hoopvolle en bemoedigende Bijbeltekst is Bijbeltekst van de dag. De Bijbel inspireert, bemoedigt, houdt ons een spiegel voor en laat ons de wereld met andere ogen zien. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil helpen om de rijkdom van de Bijbel te ontdekken. Dat doen we onder andere met dit bijbelleesrooster, met een tekst voor elke dag van het jaar Valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit inzicht met het vorderen van de jaren? Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, hij heeft inzicht en verstand. Spreuken 20:29 De pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze haar. Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV, ©201

Zijn wij allemaal Gods kinderen, of alleen Christenen

Op zoek naar Bijbelteksten die passen bij de geboorte van een baby? Of je nu (aanstaande) ouder bent of iemand wil feliciteren. Dit overzicht helpt je Bijbelteksten over de Vader - Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter hart

7 bijbelteksten bij geboorte - EO Visi

 1. Wat jouw zelfbeeld is, bepaalt hoe jij je gedraagt. Of je je als één van Gods erfgenamen gedraagt, om met Romeinen 8 te spreken. Iedereen die door Gods Geest wordt geleid, is een kind van God. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God
 2. Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij geboorte, Bijbelteksten voor het gezin 19 juni, 2013 geboorte, Gods goedheid, kinderen Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen
 3. 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven. De Bijbel staat vol met krachtige waarheden, die ons ook kunnen opbeuren als we bemoediging nodig hebben. Wij hebben een aantal bemoedigende bijbelteksten uit de Bijbel verzameld, die je eraan herinneren dat waar je ook doorheen gaat, God altijd over je waakt
Jesaja 9:5 - Bijbeltekst van de dag - DailyVersesoude vertaling? joh 13:35 uitkomst: hieraan zullen allen

Populaire Bijbelteksten over Gods liefde. God is liefde. Hieronder staan enkele verzen over liefde die ons de weg zullen wijzen om Gods liefde en de manier om van God te houden te leren kennen. Lees ze alstublieft MIJN GELIEFDE KIND. God is een Vader die spreekt tot zijn kinderen. Dat ervaar je in dit boek. Het bevat woorden, die de Geest van God uit het hart van de Vader tot zijn geliefde kinderen spreekt. Dit boek brengt diepe genezing, hoop, troost en kracht. Toen de auteur, Colin Urquhart, een aantal jaren geleden 'Mijn geliefde kind' schreef 29 van de meeste krachtige Bijbelteksten over geloof . Lees hier de meest krachtige Bijbelteksten over geloof, die je moed geven om de dag door te komen. Laat je bemoedigen of stuur ze naar een vriend, om heem een hart onder de riem te steken

Bijbelteksten bij geboorte - EO

 1. Gods wonder. Je bent voor ons een gift van God Waardevol en klein Wij weten dat, waar je ook gaat Zijn hand op jou zal zijn. Dit kind, door God gekend, uniek, ontluikend wonder. Zo klein, nog onbekend, en toch al zo bijzonder. Groot is het wonder, een hartje dat klopt, een kindje dat leeft, een geschenk van God. Christelijke songtekst op je.
 2. Op zoek naar een passende Bijbeltekst voor bij een overlijden? Het overzicht Bijbelteksten overlijden helpt je een passende Bijbeltekst te vinden
 3. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Lees ook: 5 Bijbelteksten die troost biede

31 krachtige Bijbelteksten over liefde. We kunnen zoveel leren over het karakter en de aard van God, door Bijbelteksten over liefde te lezen. Uiteindelijjk is God liefde (1 Johannes 4:8). We worden opgeroepen om elkaar lief te hebben door een liefdevolle God, die ons heeft bevrijd door zijn liefde Daarom hier een aantal krachtige Bijbelteksten die ons hierbij bepalen. Wanneer je verward bent over uw geloof of God uw gebeden niet verhoort herinneren deze teksten je aan Zijn trouw. Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet Voor tegenstanders van homoseksuele relaties is het met deze bijbelteksten in de hand zonneklaar dat God zich niet kan verzoenen met seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Weet dan allereerst dat je een geliefd kind van God bent. Hij heeft je gemaakt zoals je bent en dat is niet voor niets God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Jesaja 43:4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden

Waarom wordt Jezus de Zoon van God genoemd? In welk

Een kind neem je niet, je krijgt het. Ieder kind is een gave van God dat aan de ouders wordt toevertrouwd. Welk een voorrecht heeft een kind dat op mag groeien in een veilig gezin waar godsvrucht, liefde en warmte de sfeer bepalen. Bijbelteksten, speciaal voor jou gesorteerd op onderwerp Bijbelteksten over Jeugd. Genesis 8:21 En de HEERE rook een zoete reuk; Job 33:25 Zijn vlees zal frisser zijn dan dat van een kind; hij zal terugkeren naar de dagen van zijn jeugd: Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God,. Jij hebt geen zonde begaan die God niet gaat vergeven. Wil jij je kindje weerzien en dit is echt mogelijk, wordt dan zelf een kind van God. Vraag God om vergiffenis, leg je zonden bij Jezus aan het kruis en je mag er zeker van zijn dat jij je zoontje of dochtertje in de hemel zult zien over niet al te lange tijd. Dit is fantastisch goed n ieuws Bijbelteksten voor op een geboortekaartje: Kijk je op deze pagina, dan ben je ongetwijfeld op zoek naar zo'n tekst voor op het geboortekaartje van jullie kindje. Er zijn natuurlijk super veel opties, We zijn het werk van God,. Jij bent Gods geliefde kind. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Romeinen 9:12 In de wereld moet je jezelf eerst bewijzen, voordat je bevestigd wordt. Als je je examens gehaald hebt, krijg je een diploma. Na een proeftijd krijg je een vaste aanstelling. Jouw prestaties bepalen dus hoe mensen jou zien

Spreken van God tegen de mensen. Een opmerking van een kind. Een arm om je heen. Dat is God. Dat is Jezus. Hij wil jouw intens laten genieten. Van Zijn intense schoonheid. Van het wonder van het leven. Elke minuut, elke dag. Juist als het niet zo meezit. Bijbelteksten: Psalmen 37 : 7. Dan wordt het woord van God in ere gehouden. In Jesaja 49:15a zegt de Bijbel: Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Wanneer begint het moederschap? Kinderen zijn een geschenk van de Heer (Psalm 127:3-5). In Titus 2:4 wordt het Griekse woord phileoteknos gebruikt Daarom: vijf Bijbelteksten over nieuw leven. Hebreeën 10: 19,20 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen Hij was er zeker van dat God naar zijn gebeden luisterde, en dat was een grote hulp voor hem. Hij voelde zich dicht bij God en kreeg van hem de kracht om met zorgen en moeilijkheden om te gaan (Psalm 116:1-9). Als ook wij er zeker van zijn dat God naar onze gebeden luistert, zullen we het niet opgeven tot hem te bidden

Teksten bijbel over wie wij zijn in Christus - i am love

 1. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' (NBV-vertaling) Lukas 1 : 3
 2. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. 4. Psalmen 23:2-3 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam
 3. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (Psalm 131:1-2) Stilte om bij God te zijn De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 Koningen 19:11-13 staat heel mooi beschreven hoe God dicht bij Elia komt. Niet in groot lawaai, maar in 'het zachte suizen van de stilte' (BGT) hoort Elia God
 4. Er zijn niet zo veel bijbelteksten over Jezus en de kinderen. Wel komt het woord kind in allerlei varianten voor in de bijbel, zoals in de uitdrukking 'Kinderen Gods' en 'Kinderen Israëls'. Doch deze uitdrukkingen verwijzen niet specifiek naar kinderen ter onderscheiding van volwassenen

95 Bijbelteksten over God - DailyVerses

 1. God van het leven dat U ons dit kindje hebt gegeven. Een pareltje, kostbaarder dan goud, uit Gods hand aan ons toevertrouwd. Een prachtkind met mooie blauwe ogen kijkt ons hunkerend naar liefde aan Het is voor de tweede keer dat we vol verwondering kijken naar een gave van onze Heer
 2. 16. Hoe word je volgens de Bijbel een kind van God? Hoe wordt iemand een kind van God? Moet je daar iets heel bijzonders voor meemaken? Of moet je daar oud voor zijn? Nee, gelukkig niet, kijk maar: Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven (Johannes 1:12)
 3. God wil je helpen om ook te dienen. Hier zijn tien hoopvolle Bijbelteksten over dienen. Jezus leefde Zijn leven dienend en met een enorme liefde voor jou. 'Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de 'Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.
 4. God schiep de mens als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, man- nelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen (Genesis 1:27). Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij (Psalm 131). Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg
 5. Het koninkrijk van God en een kind zijn op verborgen wijze met elkaar verbonden. Een kind ontvangen is een belofte ontvangen. Een kind groeit en ontwikkelt zich. Op een zelfde manier is het koninkrijk van God op aarde nooit een werkelijkheid die al voltooid is, maar een belofte, een stuwkracht, een groeien dat nog onaf is
 6. De tien woorden zijn niet-vrijblijvende raadgevingen van God. God geeft de leefregels nadat Hij het Hebreeuwse volk uit slavernij heeft bevrijd. Het liefhebben van God uit zich in het navolgen van zijn geboden, en daardoor kan God zijn liefde betonen aan volgende generaties ( Exodus 20:6 , Deuteronium 5:10 )
 7. Ook wordt God vergeleken met een vader of moeder die voor zijn of haar kind zorgt (Jesaja 66:11-13). God stuurt hulp aan wie hem trouw is (Psalm 57:4). In het Nieuwe Testament kun je lezen dat Christus de bruidegom is, en de christelijke gemeente zijn bruid (2 Korintiërs 11:2)

17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

Een parel in Gods hand. Uit: 'Een parel in Gods hand' van Elly en Rikkert Zuiderveld. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat onder haar vleugels waar het veilig zat tegen regen, tegen zonneschijn Heer, zo mag ik bij U zijn. Uit: 'Ik zag een kuikentje' van Elly en Rikkert Zuiderveld. Ik zal er voor jou zijn Kindje, jij hoort bij mi Op zoek naar Bijbelteksten die betrekking hebben op het huwelijk of die je kunt gebruiken op een trouwkaart? Bekijk dan het overzicht Bijbelteksten Huwelij Geborgen in God Bemoedigende teksten uit het hart van God, voor jou Spreekt God vandaag nog? Ontdek het hier > Mijn geliefde kind, Je bent zo geliefd, zo gekoesterd, zo geborgen in MIJ. Ik zal je niet laten vallen. Nooit! Ik zal je niet in de steek laten. Bijbelteksten. In de schaduw van mijn hand heb Ik u geborgen,.

1 Johannes 4:7 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

Bijbeltekst van de dag - debijbel

Spreuken 17:17 Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.. Spreuken 18:24 Wie veel vrienden heeft, raakt geruïneerd, maar een echte vriend is meer waard dan een broer.. Galaten 3:26 Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden.. Jozua 24:15 Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Mooie Bijbelteksten 15 januari, 2021 belofte, bezorgdheid, vertrouwen en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus

Op Bijbel Online lees je de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier vind je inleidingen op de Bijbelboeken, thema's en studies met extra uitleg Start > Studies > Fundamenten van het geloof > De aanwezigheid van God in de Geest. De aanwezigheid van God in de Geest. De Bijbel getuigt dat God Geest is. Hij wordt niet beperkt door een lichaam van vlees en bloed, dat Hem bindt aan een bepaalde tijd en plaats, maar het is voor Hem mogelijk overal tegelijkertijd te zijn: in zijn heilige woonplaats de hemel èn op aarde bij zijn schepselen. Kind van het Licht Door jou kijkt God, de Schepper, ons aan Een nieuw leven, een blij bericht; Omringd door liefdevolle zorgen beveiligd als een kostbaar pand zo ligt hun broos bestaan geborgen diep in de holte van Gods hand Wij vragen U Here voor deze kind'ren die U aan ons hebt willen geven dat ze geluk en liefde vinden en dicht bij U mogen leve god zet de wereld,en een ieder schepseldoor de coronavirus tijdelijk stil,zodat wij door zijn wil te doen.ons richten op jezus ,dus in relatie met hem komen,aanbid hem,ga op je knieen,in alle nederigheid,broeders en zusters,wees niet bevreesd,ik ben erbij,ik weet wat ik doe,maak je geen zorgen,je bent in mij geborgen,zie het kruis,Àlles is volbracht,door het bloed van jezus,het komt door zijn. Meer dan duizend creatieve Bijbelse ideeën voor zondagsschool, kindernevendienst, christelijke basisonderwijs, kinderkerk en vakantiebijbelweek. Object lessen, Bijbelverhalen, knutselen en tal van creatieve ideeën voor christelijk kinderwerk

Vraag: Waarom wordt Jezus het Lam van God genoemd? Antwoord: Toen Jezus in Johannes 1:29 en Johannes 1:36 het Lam van God werd genoemd, had dit betrekking op het feit dat Hij het perfecte en hoogste zondoffer was. Om te begrijpen wie Christus was en wat Hij deed, moeten we in het Oude Testament beginnen, waarin profetieën staan over de komst van Christus als een schuldoffer (Jesaja 53. Los van waar welk van de tien geboden begint en eindigt, wordt de opsomming in Exodus 20 vaak ingedeeld in drie delen: Proloog (vers 1,2): God maakt zich bekend en noemt de reden waarom hij de tien geboden geeft. Omgang van de mens met God: tegen polytheïsme; tegen beeldenverering; tegen het misbruiken van Gods naam; over het vieren van de sjabba

Handen uit de mouwen, voeten op de grondBijbelteksten Vaderdag | DagelijkseBroodkruimelsleuke doop tekst plaatjes: God zal altijd voor je zorgen

9 bijbelteksten bij verjaardagen - EO Visi

C-Cards biedt Christelijke kerst e-cards met bijbeltekst en een mooie foto. Stuur en ontvang Christelijke Condoleance e-card Het leven van iemand die godvruchtig is geweest, houdt niet op als hij of zij het lichaam verlaat. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons. Mis je een Bijbeltekst die jou tot steun en troost is geweest na het overlijden van een dierbare? Laat het ons weten via het suggestieformulier liefde van God, identiteit. Te gebruiken voor: meegeven als cadeautje, voorlezen in dienst of kinderwerk, inzetten binnen creatief gebed. Bijbeltekst: Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1 Johannes 4: 16) Leeftijd: 8 t/m 88 jaa

Leven in het Koninkrijk: God antwoordt als ik roep

25 Bijbelteksten over Familie - DailyVerses

Kinderen opvoeden gaat niet vanzelf. De adviezen in de Bijbel helpen ouders om hun kinderen op te voeden tot gelukkige, verantwoordelijke volwassenen Ten aanzien van de Heilige Geest wordt in de Bijbel gesproken over de Geest die van God uitgaat en Hem vertegenwoordigt. Denk aan Gen. 1:2. Bij de doop aan de Jordaan ontvangt Christus de Geest van Zijn Vader. Daar zijn de drie personen van de Drie-eenheid aanwezig: de Vader spreekt uit de hemel en de Zoon ontvangt de Geest

Kaarshouder - Ere zij God - Made by Iris | in Putten

Bijbelteksten bij geboorte - Bemoedigende Bijbeltekste

16 Bijbelteksten over Gods laatste oordeel. 21/06/2019. Snelle navigatie. 1. Nochtans, voordat het tijdperk van God Zelf is aangebroken, is het werk dat God zal doen niet het observeren van de daden van de mens of het informeren naar het leven van de mens,. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 8. 1 Korintiërs 8:6 Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven

Pinksteren werkboek hemelvaart wonderbare visvangst van

Bemoedigende Bijbelteksten DagelijkseBroodkruimel

Ik ben een kind van God Bijbeltekst Op geloof gebaseerd Beanie Grenzeloze combinatie aan kleuren, maten & modellen Nu Beanies van internationale designers ontdekken Helm van redding. In Jesaja 59:17 draagt God een 'helm van redding'. Gelovigen mogen deze 'helm van verlossing' dragen dankzij Jezus. Je bent geen slaaf meer van de zonde maar je bent vrij. Zwaard van de woorden van God. Het zwaard van de Geest zijn de woorden van God die je in de bijbel vindt

Bijbelteksten Geboorte(kaartjes) DagelijkseBroodkruimel

Bij Made by Iris kan jij je eigen bijbeltekst op hout laten schilderen. Iedereen heeft wel een eigen tekst die speciaal en bijzonder is. Het kan een trouwtekst, dooptekst, belijdenistekst of rouwtekst zijn, maar ook een lijftekst wat in je leven op bijzondere manieren terug komt. Een bijbeltekst uit het woord van God wat jou iedere dag bemoedigd of aanspoort. Wat de bijbelteksten op hout van. Woorden van Gods liefde. 30,311 likes · 3,789 talking about this. God spreekt tot je in Zijn taal van liefde. De Bijbelteksten, foto's, gedichten & gedachten, laten zien hoeveel de Vader van je houdt Worden als een kind (3) (2010-07-21) Marcus 10:13-16 Marcus 10:13-16: 'En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen.Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods

55 Bijbelteksten over de Vader - DailyVerses

lam van God In het Nieuwe Testament is 'lam van God' een aanduiding voor Jezus. Zijn dood wordt in sommige teksten beschouwd als een offer ter vergeving van zonden (zie bijvoorbeeld Johannes 1:29 en Openbaring 5:9) De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene. Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts. Daarnaast wordt op sommige dagen de ochtendwijding of dagsluiting uitgezonden. Zie het het uitzendschema. 1 februar Jezus is de Koning van Gods Koninkrijk. Lukas 1:31-33: 'Je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal voor eeuwig als Koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn Koninkrijk zal geen eind komen. Bijbeltekst plaatjes sectie deelt met u afbeeldingen van klassieke Bijbelverzen. U wordt uitgenodigd om deze te delen met uw familieleden en vrienden

Het woord 'kind' is hier beter vertaald met kindje, hierbij denkend aan ten hoogste zo'n 7 jaar oud. Zoals een kleuter een geschenk met beide handen aanpakt en alles om hem heen vergeet, geboeid door wat nu van hem is, zo moeten wij het Koninkrijk in ontvangst nemen, omdat we het anders geenszins, dat wil zeggen onmogelijk, kunnen binnengaan Als kind van God probeer je zo goed mogelijk de wil te doen van God, je Vader. Daar krijg je een liefhebbende Vader voor terug, en liefhebbende broers en zussen (dat zijn jullie!). En een plekje in de hemel. Paul Rambags, april 2000 Met dank aan Scott Raab We worden opnieuw geboren, 'van boven af geboren'. (Joh 3) We worden dan een geestelijk kind van God de Schepper. (Joh1:12) In Jezus Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed. (Ef 1:7) Aanval vanuit de onzichtbare wereld. Let op ! Als kind van God onze Vader leven we op geestelijk bezet gebied. (Ef 2:2) Laat niet elke gedachte toe Wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Lukas 18:16 Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen. Jakobus 1:17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van bove Veel Christelijke ouders zijn er waarschijnlijk een warm voorstander van dat hun kinderen Bijbelteksten uit het hoofd leren. Het opbergen van Gods Woord in je gedachten en hart brengt nu, maar ook later enorm veel zegen voort. Bovendien hebben kinderen.. Vloeken, het misbruik van Gods naam, gebeurt vaak onnadenkend. In het derde van de Tien Geboden (zie bijbelboek Exodus, hoofdstuk 20) gaat het juist over dat inhoudloos, leeg gebruik van Zijn naam. Vloeken en schelden is overigens compleet tegengesteld aan het doel van de schepping; een leven tot eer van God en tot nut van de medemens

 • Auto exporteren naar Ghana.
 • Peter Sagan# Tour de France 2020.
 • Ku leuven bibliotheek alumni.
 • Herman en Vandamme Reizen.
 • Edelmetaal puzzelwoordenboek.
 • Kleurtype zomer.
 • Cursus puzzelwoordenboek.
 • Scheidsrechter directe vrije trap.
 • Sponsor a child.
 • Urinezakhouder been.
 • Info Vermeiren be.
 • Gepersonaliseerde link Facebook.
 • Www seewinter com Winter & Hope live.
 • Nervus femoralis spieren.
 • Moderne kunst Leiden.
 • MIA 2019.
 • Light painting accessoires.
 • Schoenmaat meter volwassenen.
 • 1080p Wallpaper.
 • Dettol tegen vlooien.
 • Acura schade melden.
 • Houtje touwtje oorsprong.
 • Lonza contract manufacturing.
 • Yoga afvallen app.
 • Timor Steffens.
 • Puppycursus Velp.
 • Sauerland Stern Hotel ANWB.
 • Hellendoorn.
 • Houten vakantiewoningen.
 • Nederland italie 2020 tickets.
 • Vloerlampen.
 • Registratienummer rubberboot.
 • Spit bovenrug.
 • Gewichtjes Kruidvat.
 • Frituurvet inleveren Bergen op Zoom.
 • Coöperatieve werkvormen betekenis.
 • Try not To laugh cat video.
 • Why was bodiam built quickly?.
 • Houtgestookte saunakachel.
 • Langharig varken.
 • Turkije Ultra All Inclusive.